Více času na podstatné

Štítek: 337/2010

Nové předpisy OVZDUŠÍ - limity a způsob nakládání s VOC

Nové předpisy OVZDUŠÍ - limity a způsob nakládání s VOC

Vyhláška o emisních limitech a dalších podmínkách provozu ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší emitujících a užívajících těkavé organické látky a o způsobu nakládání s výrobky obsahujícími těkavé organické látky