Více času na podstatné

Nové přístupy k testování stavebních výrobků se zabudovanými odpady

31.03.2010 18:33

Vedlejší energetické produkty vznikají ve spalovacích zařízeních, topeništích, koksovnách a v mnoha dalších zařízeních. Uvažujeme-li o využívání těchto odpadů jako součástí stavebních výrobků, je nutné posoudit jejich ekologické vlastnosti. více...