Více času na podstatné

Nové stanovisko výboru pro posuzování rizik

20.09.2010 13:36

V rámci procesu harmonizované klasifikace látek (CLH) přijal výbor pro posuzování rizik (RAC) stanovisko pro látku TDCP (tris[2-chlor-1-(chlormethyl)ethyl]fosfát). Dle přijatého stanoviska bude tato látka, v rámci celé EU, klasifikována jako karcinogenní. Návrh výboru předložilo Irsko.

[celá zpráva]

Zdroj: ECHA