Více času na podstatné

Nové výzvy JRC z oblasti životního prostředí (LIFE+, území a půda)

14.05.2013 14:56

Společné výzkumné středisko Evropské komise (Joint Research Centre, JRC) zveřejnilo dvě nové výzvy z oblasti životního prostředí. První výzva se týká tématu území a půd - jejím předmětem je spolupráce s Evropskou komisí na nastavení vhodného rámce služeb v této oblasti (více informací a dokumenty k výzvě jsou k dispozici zde). Druhá výzva souvisí s programem LIFE+ a vyzývá k předkládání návrhů v rámci tohoto programu (text oznámení Evropské komise je k dispozici zde). Obě výzvy spolu s podrobnějšími informacemi naleznete na webových stránkách JRC.

 

Zdroj: CENIA