Více času na podstatné

Nově zařazeno 14 látek do kandidátského seznamu látek

21.01.2010 13:17

ECHA nově zařadila celkem 14 tzv. SVHC (látky vzbuzující velké obavy) na tzv. kandidátský seznam látek podléhající povolování. K nově navrženým látkám proběhnou veřejné diskuze a nakonec bude rozhodnuto, zda látky budou podléhat procesu povolování či nikoliv. Seznam látek naleznete ve zprávě ECHA.

Celé zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/pr_10_01_candidate_list_20100113.pdf