Více času na podstatné

Novela směrnice EPBD o energetické náročnosti budov 2010/31/EU

20.05.2011 12:42

Evropská komise a Rada přijaly v květnu 2010 novelu směrnice 2010/31/EU o energetické náročnosti budov, která je známá pod zkratkou EPBD II nebo novela EPBD (Energy Performance of Buildings Directive). Pro členské země EU z toho plyne povinnost implementovat nové požadavky do svých národních předpisů. více...