Více času na podstatné

Novela z. o o integrov. registru znečišťování (IRZ) míří do Poslanecké sněmovny

10.01.2011 08:53

Ve vztahu k ISPOP je cílem navrhované právní úpravy umožnit ohlašování prostřednictvím ISPOP již za rok 2010 bez zbytečné administrativní zátěže pro ohlašovatele, orgány veřejné správy jako příjemce hlášení. Navrhovaná novela též zajišťuje pružnější přizpůsobování datových standardů změnám příslušné legislativy. Navrhuje se například vymezení datového standardu pro ohlašování do ISPOP, vynětí provozovatelů zemědělských zdrojů (cca 2200 provozoven) z povinnosti zpracovat souhrnnou provozní evidenci z údajů provozní evidence za kalendářní rok a předávat ji příslušným orgánům ochrany ovzduší prostřednictvím ISPOP, více se dočtete ZDE