Více času na podstatné

Novela zákona č. 25/2008 Sb., o IRZ a ISPOP ruší ohlašovací povinnost pro chovatele zvířat

28.03.2011 06:49

CENIA, česká informační agentura životního prostředí, která z pověření Ministerstva životního prostředí provozuje Integrovaný systém ohlašovacích povinností – ISPOP, oznamuje, že prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 14. 3. 2011 novelu zákona č. 25/2008 Sb., o integrovaném registru znečišťování životního prostředí a integrovaném systému plnění ohlašovacích povinností v oblasti životního prostředí a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony.

Zákon vstoupil v platnost v platnost uveřejněním ve Sbírce zákonů dne 25. března 2011. Jeho součástí je také okamžité zrušení povinnosti ohlašování souhrnné provozní evidence pro chovy zvířat doplněním textu k § 11, písm. e) zákona č. 86/2002 Sb. : „Povinnost zpracovat a předávat souhrnnou provozní evidenci se nevztahuje na provozovatele stacionárních zdrojů podle § 5 odst. 8 zákona č. 86/2002 Sb.“ (těmi jsou provozovatelé středních nebo velkých zemědělských zdrojů podle přílohy č. 2 k nařízení vlády č. 615/2006 Sb.)

V praxi to znamená, že zemědělské provozovny zaměřené na chov zvířat jsou už i pro letošní rok zproštěny povinnosti ohlašovat prostřednictvím ISPOP.

 

Text novely zákona č.25/2008 Sb. je dostupná ZDE