Více času na podstatné

Novela zákona o odpadech

08.02.2011 07:40

 

 

Prezident podepsal zákon ze dne 26. ledna 2011, kterým se mění zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem této technické novely zákona o odpadech je napravení nedostatku poslední novely zákona účinné od 1. 7. 2010, ve které došlo k několika nepřesnostem ve znění § 37a, které by mohly mít podstatný vliv na situaci výrobců vozidel, výrobců součástí vozidel a dovozců automobilů. více...