Více času na podstatné

Novela zákona o vodách a o ovduší

19.01.2010 07:43

Poslanecká sněmovna na své 67. schůzi (program schůze), která se bude konat od 26.1.2010 bude projednávat novelu zákona o ovzduší a dále zásadní novelu zákona o vodách.  Novela zákona o vodách slibuje snížení administrativní zátěže podnikatelům.

Podrobnosti k návrhům: voda  - ovzduší