Více času na podstatné

Novelizace nařízení CLP

17.09.2009 10:04

K 5.9.2009 bylo v Úředním věstníku Evropské unie (částka L235) zveřejněno nařízení Komise (ES) č. 790/2009 ze dne 10. srpna 2009, kterým se pro účely přizpůsobení vědeckotechnickému pokroku mění nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1272/2008 o klasifikaci, označování a balení látek a směsí. Nové nařízení upravuje části 3.1 a 3.2 přílohy VI nařízení (ES) č. 1272/2008 tak, že záznamy uvedené:

  • v příloze I se použijí pro náhradu odpovídajících záznamů ve stávající tabulce 3.1;
  • v příloze II se vkládají do současné tabulky 3.1;
  • v příloze III se v tabulce 3.1 a 3.2 zrušují;
  • v příloze IV se použijí pro náhradu odpovídajících záznamů ve stávající tabulce 3.2;
  • v příloze V se vkládají do současné tabulky 3.2.

Toto nařízení by mělo vejít v platnost k 25.9.2009.

Stránky MPO, informující o této skutečnosti, dále informují o nesrovnalostech v překladu tohoto nového nařízení. Více na stránkách MPO.

Celý článek: https://www.mpo.cz/dokument64308.html

Nařízení Komise (ES) č. 790/2009 - CZ, EN

Zdroj: MPO

—————