Více času na podstatné

Novelu zákona o posuzování vlivů na ŽP vláda neprojednala

16.11.2011 12:54

Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí), ve znění pozdějších předpisů vláda neprojednala kvůli nepřítomnosti ministra životního prostředí.