Více času na podstatné

Novinka v rámci OPŽP

23.03.2010 09:10

Pro získání úvěru na projekt podporovaný z Operačního programu Životní prostředí (OPŽP) je nově možné ručit samotnou stavbou projektu. Ministerstvo životního prostředí na základě iniciativy sdružení CZ BIOM tak odstranilo jednu z překážekv pravidlech čerpání fi nančních prostředků z Operačního programu Životní prostředí.

Stavby a technologie realizované v rámci OPŽP doposud nesměly být použity jako zástava bance pro čerpání úvěru. Pokud příjemce dotace obdržel na výstavbu projektu dotaci v rozsahu 40 procent investičních prostředků, ocitl se před složitým problémem, kde získat zbylých 60 procent. Banka mu je totiž odmítala půjčit bez poskytnutí adekvátní zástavy. Projekty bylo možné realizovat pouze tak, pokud investor ručil jiným movitým majetkem, nebo měl potřebné miliony na účtu. Vzhledem k tomu, že se jedná o projekty v řádu desítek až stovek miliónů korun, bankovní úvěry jsou v podstatě nutností.

Po několika jednáních, která koordinovala náměstkyně Ministerstva životního prostředí Rut Bízková, se v tomto ohledu podařilo vyjednat nové podmínky. Při realizaci stavby či technologie z prostředků OPŽP  je aktuálně možné tento majetek použít jako zástavu bance až do výše spolufinancování. Tím se výrazně zjednoduší realizace především velkých projektů. Tato možnost je již běžně využívána například u Operačního programu Průmysl a inovace a Programu rozvoje venkova. Změnu již odsouhlasilo rovněž Ministerstvo fi nancí ČR.

 

Zdroj: Priorita 3/2010