Více času na podstatné

Novinky v legislativě životního prostředí a plnění ohlašovacích povinností za rok 2010

12.01.2011 11:56

Společnost EQ Servis s. r. o. a portál www.tretiruka.cz si vás dovolují pozvat na seminář "Novinky v legislativě životního prostředí a plnění ohlašovacích povinností za rok 2010."

 

Seminář je určen pro pracovníky zabývající se podnikovou ekologií, manažery a auditory EMS.

 

Od roku 2011 dochází k zásadním změnám v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP. V rámci semináře se účastníci seznámí s  legislativními změnami v oblasti ŽP v roce 2010 a s jejich praktickými dopady na provoz podnikatelských subjektů. Velký důraz bude kladen především na poskytnutí potřebných informací pro splnění ohlašovacích povinností (vyplňování nových formulářů, způsoby ohlašování) .

 

Obsah semináře:

  • ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – zákon č. 25/2008 Sb. (od roku 2011 se týká všech provozovatelů středních a vyšších zdrojů znečišťování ovzduší ad.)

  • hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ) – zákon č. 25/2008 Sb. (týká se nově i provozoven s produkcí nad 2 t nebezpečných odpadů nebo 2000 t ostatních odpadů)

  • novela vodního zákona č. 150/2010 Sb. (poplatkové hlášení, měření jakosti vod ad.)

  • novela zákona o odpadech č. 154/2010 Sb. (zeminy a odpad, vedlejší produkt ad.)

  • nová klasifikace, označování a balení chemických látek (nařízení č. 1272/2008/ES) – pro látky platí od 1.12.2010 (nové symboly nebezpečnosti ad.)

  • nová vyhláška 337/2010 Sb. o emisích těkavých organických látek (VOC) – odmašťování, lakování ad.

  • ad.

 

Termíny seminářů:

 

Jihlava - 25. ledna 2011

9.00–14.00 hod., VŠ polytechnická (Tolstého 16), GPS: 49°23'56.047"N, 15°34'57.091"E

 

Znojmo - 27. ledna 2011

9.00–14.00 hod., Hotel Bermuda (Mariánské nám. 10), GPS: 48°51'19.93"N, 16°3'17.376"E

 

Brno - 3. února 2011

9.00–14.00 hod., Moravská zemská knihovna (Kounicova 65a), GPS: 49°12'31.132"N, 16°35'38.5"E

 

Hradec Králové - 17. února 2011

9.00–14.00 hod., SOŠ a SOU (Hradební 1029), GPS: 50°12'22.656"N, 15°50'10.142"E

 

Praha - 1. března 2011

9.00–14.00 hod., Hotel Pramen (Za Černým mostem 3/362, Praha 9, Metro B, stanice - Rajská zahrada - 7 min. pěšky, nebo bus č.186), GPS: 50°6'34.186"N, 14°33'20.31"E

 

České Budějovice - 3. března 2011

9.00–14.00 hod., Dům techniky (Plzeňská 2311/2a), GPS: 48°59'27.61"N; 14°28'1.17"E

 

Cena semináře je 1000 Kč + DPH (celkem 1200 Kč), daňové doklady budou předány při prezenci na semináři.

V ceně je zahrnuto občerstvení, manuál, CD s formuláři a vzory a osvědčení o absolvování semináře.

_________________________________

 

Na seminář se přihlašujte prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

 

Platbu provádějte převodem na číslo účtu: 199339801/0300 tak, aby byl poplatek uhrazen nejpozději 4 pracovní dny před termínem semináře. Při platbě uvádějte konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 2501 (Jihlava), 2701 (Znojmo),  0302 (Brno),  1702 (Hradec Kr.),  0103 (Praha),  0303 (Č. Budějovice) a jako specifický symbol uveďte IČO organizace.

 

Na setkání se těší:

Mgr. Zdeňka Hybšová a Ing. Ondřej Lazárek (GMS: 774 423 766, lazarek@eqservis.cz)