Více času na podstatné

Novinky v PSP ČR. Co zítra projedná vláda?

16.08.2011 08:19

A)  PSP  ČR:

Návrh zákona o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší)

Sněmovní tisk č. 449

Text ke stažení: ZDE

Související článek: ZDE

 

Vládní návrh zákona o látkách, které poškozují ozonovou vrstvu, a o fluorovaných skleníkových plynech

Sněmovní tisk č. 445

 

B) z programu schůze vlády (17. 8. 2011)

Koncepce surovinové a energetické bezpečnosti České republiky (východiska) 
č.j. 717/11 - bod 16 schůze vlády 20.7.2011 
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


Začlenění plynovodu Lanžhot - Baumgarten do projektu plynovodu Nabucco 
č.j. 849/11 
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


Zpráva o průběhu a výsledcích pátého zasedání smluvních stran Úmluvy o posuzování vlivů na životní prostředí přesahujících hranice států sloužícího jako první zasedání smluvních stran Protokolu o strategickém posuzování vlivů na životní prostředí 
č.j. 839/11 
Předkládá: ministr životního prostředí