Více času na podstatné

Novinky ve sbírce předpisů ČR - NV ekoújma, emisní limity a podmínky provozu ostatních stacionárních ZZO

10.10.2011 13:57

Název předpisu: Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 615/2006 Sb., o stanovení emisních limitů a dalších podmínek provozování ostatních stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší, ve znění nařízení vlády č. 475/2009 Sb.

Číslo předpisu: 294/2011 Sb.

Částka: č. 104/2011 Sb.

 

Název předpisu: Nařízení vlády o způsobu hodnocení rizik ekologické újmy a bližších podmínkách finančního zajištění

Číslo předpisu: 295/2011 Sb.

Částka: č. 104/2011 Sb.