Více času na podstatné

Nový průzkum ECHA

16.03.2010 11:38

ECHA se rozhodla, pro účely propagace blížícího se termínu prvních registrací látek v rámci REACH (konec listopadu 2010), spustit průzkum mezi potencionálními registranty. ECHA rozeslala na email všech subjektů, kteří by měli dle zaslané předregistrace registrovat své látky v první vlně (látky nad 1000t/r a některé další vybrané nebezpečné látky), stručný dotazník. Průzkum by měl zmapovat kolik subjektů opravdu hodlá své látky registrovat již v roce 2010. Tento průzkum je reakcí ECHA na sitauci, kdy pro řadu látek nebyla SIEF (fórum pro výměnu informací) vůbec ustanovena. Email byl rozeslán přibližně na emailové adresy 8000 společností, a týká se zhruba 12 000 látek.

 

Dotazník: https://www.webropol.com/P.aspx?id=419218&cid=100476423

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_10_07_letter_preregistrants_20100316.pdf

Zdroj: ECHA