Více času na podstatné

Nový život pro program pro životní prostředí a klima LIFE: rozhovor se zpravodajkou Juttou Haug. Horizont 2020 schválen.

21.11.2013 15:42

V oblasti životního prostředí a klimatu má EU sice řadu právních předpisů, jak ale zajistit, aby fungovaly v praxi? Nový program LIFE pro opatření v oblasti životního prostředí a klimatu má s rozpočtem 3,46 miliardy eur na léta 2014-2020 pomoci členským zemím se zaváděním unijních pravidel. 846 milionů je určeno na podprogram pro opatření v oblasti klimatu. Evropský parlament o programu LIFE hlasuje 21. listopadu. Na podrobnosti jsme se zeptali německé sociální demokratky Jutty Haug.

 

Co přinese nový podprogram pro klima?

Současný program LIFE+ už financuje projekty v oblasti zmírňování změn klimatu a přizpůsobování se této změně. A teď dostalo klima svůj vlastní podprogram, na který jde čtvrtina celého rozpočtu programu LIFE, tedy 25 % z 3,46 miliardy eur.

Program LFE nicméně představuje jen 0,3 % celkového rozpočtu Unie. Takže začlenění životního prostředí a klimatu do velkých fondů EU, jako jsou regionální a zemědělské fondy, je velmi důležité.

 

Ve své zprávě zmiňujete, že některé členské země mají s přístupem k finančním prostředkům problémy. Co se s tím dá dělat?

Je pravda, že předchozí programovací období LIFE odhalila rozdíly mezi členskými státy ve využívání dostupných finančních prostředků a probíhající program LIFE+ (2007-2013) to nezměnil.

Musíme podporovat členské státy a regiony, které se potýkají s problémy, aby dosáhly vyšší kvality projektů.

 

Co si myslíte o nově zavedených „Integrovaných projektech“, které mají ve spojení s ostatními fondy EU podporovat významné ekologické projekty?

Nové „Integrované projekty“ v rámci projektu LIFE jsou konkrétním nástrojem pro dosažení potřebné integrace finančních zdrojů. Jejich cílem je společně s ostatními fondy EU pod vedením programu LIFE dosáhnout účinného uplatňování významných právních předpisů v oblasti životního prostředí.

 

Dále informujeme, že poslanci schválili rámcový program EU pro výzkum a inovace v období 2014-2020 Horizont 2020. Horizont 2020 by měl zajistit i větší podporu pro malé podniky. Dále byly vyčleněny finanční prostředky na výzkum v oblasti nefosilní energie.