Více času na podstatné

Odpadové hospodářství a úskalí EIA

04.09.2012 10:23

Posuzování vlivů na životní prostředí je jedním z několika procesů, které jsou v současnosti velkou brzdou rozvoje aktivit v oblasti odpadového hospodářství. Nejde jen o zmíněné spalovny odpadů, ale i o méně investičně a provozně náročné technologie na materiálové nebo energetické využití odpadů. Každé takové zařízení bude muset projít posuzováním. A zde budou narážet na odpor veřejnosti pravděpodobně všechny střední a větší zařízení. Veřejnost nechápe a ani nebude chápat rozdíl mezi vhodným, či nevhodným řešením, BAT technologií, či reálnými a nereálnými projekty. Více ZDE.