Více času na podstatné

Odpady z hygieny zaměstnanců a plnění ohlašovací povinnosti do IRZ

29.03.2010 08:23

Otázka:

V provozovně zabývající se potravinářskou výrobou vzniká z důvodů splnění hygienických předpisů odpad – jednorázové čepice z netkané textilie či papírových ubrousků používaných k osušení rukou zaměstnanců. Je tento odpad svázán s technologií či zařízením v provozovně a vztahuje se na tento odpad ohlašovací povinnost do IRZ?“.

 

Odpověď:

Předmětem dotazu je zda zařazovat odpad (použité jednorázové čepice, ubrousky atd.), který vzniká v potravinářské výrobě z důvodu zajištění hygieny provozu, mezi odpady vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení, jejichž množství je následně porovnáváno s ohlašovacím prahem pro ostatní odpady.

  • Ohlašovací práh pro ostatní odpady je stanoven na 2000 t/rok.
  • Odpad, který musí být sledován pro účely IRZ je odpad vznikající přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení.
  • Odpady, které nevznikají přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných zařízení není nutné z hlediska plnění ohlašovací povinnosti do IRZ sledovat (ani z hlediska složení) a případně započítávat do množství odpadu, které bude porovnáváno s ohlašovacím prahem.
  • Popisovaný odpad (použité jednorázové čepice, ubrousky) vznikl z důvodu zajištění hygieny potravinářského provozu, nikoli přímo nebo v přímé souvislosti s činností provozovaných potravinářských zařízení.