Více času na podstatné

Ohlašovací povinnosti v roce 2010

02.12.2009 06:58

Ohlašování údajů podle zákona č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o ochraně ovzduší“) a jeho prováděcích předpisů za rok 2009 musí být splněno nejpozději do 31.3.2010. Rok 2010 bude prvním rokem povinného předávání údajů formou datového standardu prostřednictvím informačního systému ISPOP (Integrovaný systém plnění ohlašovacích povinností), který od 1.1.2010 nahrazuje stávající informační systém Centrální ohlašovny MŽP. více...

Změny legislativy v oblasti evidence a ohlašování odpadů více...