Více času na podstatné

Štítek: ovduší

Změna nařízení vlády č. 146/2007 Sb. o emisních limitech a dalších podmínkách provozování spalovacích stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší

Půlroční bilance a program ministrů životního prostředí

ČSA vydělají na tom, že nelétají. Prodají emisní povolenky, které získaly od státu zdarma