Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

21.06.2010 07:11

VÝBĚR Z PROGRAMU SCHŮZE VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY, která se koná v pondělí 21. června 2010 v 10:00 hod.


1) Výroční zpráva o činnosti Správy úložišť radioaktivních odpadů v roce 2009
č.j. 647/10
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu


2) Plnění Programu obměny vozového parku veřejné správy za "ekologicky přátelská" vozidla
č.j. 640/10
Předkládá: ministryně životního prostředí


3) Informace o průběhu a výsledcích zvláštního zasedání smluvních stran Úmluvy o přístupu k informacím, účasti veřejnosti na rozhodování a přístupu k právní ochraně v záležitostech životního prostředí a prvního zasedání smluvních stran Protokolu o registrech úniků a přenosů znečišťujících látek (19. – 22. dubna 2010, Ženeva, Švýcarsko)
č.j. 632/10
Předkládá: ministryně životního prostředí