Více času na podstatné

Okénko do úřadu vlády

07.06.2010 08:11


Návrh nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 111/2002 Sb., kterým se stanoví výše zálohy pro vybrané druhy vratných zálohovaných obalů    
č.j. 220/10    
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu    
 
Stanovisko Ministerstva zemědělství a Státního zemědělského intervenčního fondu ke Kontrolnímu závěru Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/12 Podpora rybářství v České republice podle operačních programů v letech 2004-2008    
č.j. 426/10    
Předkládá: ministr zemědělství
  
Kontrolní závěr Nejvyššího kontrolního úřadu z kontrolní akce č. 09/15 "Peněžní prostředky spravované Správou úložišť radioaktivních odpadů a majetek státu, s nímž je tato organizační složka státu příslušná hospodařit"    
č.j. 341/10    
Předkládá: ministr průmyslu a obchodu
 
Aktualizace Strategie financování implementace směrnice Rady 91/676/EHS o ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (nitrátové směrnice)    
č.j. 582/10    
Předkládá: ministr zemědělství
 
Výroční zpráva Rady pro zdraví a životní prostředí za rok 2009    
č.j. 559/10    
Předkládá: ministryně zdravotnictví

Informace o průběhu a výsledcích 15. zasedání konference smluvních stran Úmluvy o mezinárodním obchodu ohroženými druhy volně žijících živočichů a rostlin (Doha, Katar, 13. - 25. března 2010)    
č.j. 549/10    
Předkládá: ministryně životního prostředí

 

Zdroj: vlada.cz