Více času na podstatné

On-line KONFERENCE: Odpady v podnikové ekologii v roce 2021

23.04.2021 15:19

Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady už má jasné obrysy a její vydání ve Sbírce předpisů se předpokládá do poloviny května. Jak se po nabytí její účinnosti změní povinnosti původců odpadu? Vše představí její tvůrci z MŽP. Konference odpoví na zásadní otázky všech původců ohledně evidence, vlastnictví a přepravy odpadů, mobilních zařízení a institutu obchodníka, ale také předcházení vzniku odpadů v souladu s novou legislativou, která je účinná od 1. 1. 2021!

 

18. 5. 2021 | 9:00 - 16:00 | on-line stream

Hlavní témata konference:

 • Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ
 • Nové povinnosti podle připravované vyhlášky o podrobnostech nakládání s odpady
 • Institut obchodníka s odpady ve vztahu k původci odpadu podle nového zákona o odpadech
 • Recyklace obalových odpadů a novela obalového zákona

 

Podrobný program konference:

I. panel – Legislativní úvod (9:00 – 10:00)

 • Prováděcí předpisy nového zákona o odpadech
  Mgr. et Mgr. Štěpán Jakl - MŽP
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s odpady
  • Katalog odpadů
  • Metodické pokyny
 • Prováděcí předpisy zákona o výrobcích s ukončenou životností
  Mgr. Ing. Ladislav Trylč - MŽP
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s některými výrobky s ukončenou životností
  • Vyhláška o podrobnostech nakládání s vozidly s ukončenou životností
  • Předmět úpravy
  • Způsob vedení evidencí
  • Nové požadavky pro zpracovatele

II. panel - Nakládání s odpady a evidence podle nové legislativy (10:00 – 13:00)

 • Povinnosti původců podle nového zákona o odpadech a konečného uživatele dle zákona o VUŽ
  Ing. Jitka Lochovská - INISOFT Consulting s.r.o.
  • Kdo je původcem odpadu, nakládání se stavebními a demoličními odpady, předávání kovového odpadu, zapojení do systému obce, zařazování odpadu, upuštění od třídění, vedení průběžné evidence, ohlašování
  • Shromažďování odpadu, skladování odpadu u původce, předávání vybraných výrobků s ukončenou životností, místa zpětného odběru
 • Přeprava odpadů
  Ing. Václav Kuncl - INISOFT Consulting s.r.o.
  • Dopravce – povinnosti
  • Přeshraniční přeprava odpadů
  • Přeprava nebezpečných odpadů
   • SEPNO
   • ADR v silničním zákoně
 • Znalost kvality odpadů jako základní předpoklad správného způsobu nakládání s odpady
  Mgr. Tomáš Ondrůšek - expert na ŽP a podnikovou ekologii
  • Povinnost původce znát kvalitu svých odpadů, zejména v návaznosti na další způsob nakládání oprávněnými osobami a dalšími souvisejícími povinnostmi
  • Důležitost komunikace původce a oprávněné osoby, doklady související s nakládáním s odpady
  • Problematika hodnocení nebezpečných vlastností odpadů - kdy se provádět nemusí a kdy ano
  • Příklady z praxe
 • Obchodování s odpady – nové možnosti pro původce odpadů podle nového zákona o odpadech
  Ing. Tomáš Lank - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem
  • Co je to obchodování - vlastnictví, nákup a prodej včetně povinné dokumentace
  • Mobilní zařízení x obchodník
  • Zprostředkovatel a jeho povinnosti
  • Nezbytné znalosti původce odpadu

 

III. panel - Předcházení vzniku odpadů (14:00 – 16:00)

 • Aktuální povinnosti v rozšířené odpovědnosti výrobců při uvádění výrobků na trh, ekomodulace
  Ing. Petr Šulc - Sfe consulting s.r.o.
  • Plnění  povinností při  uvádění  výrobků  na trh  v ČR z hlediska nové  právní  úpravy (zákon  o  výrobcích  s ukončenou  životností,  novela zákona o  obalech)
  • Přechod povinných osob na nový  režim
 • Recyklace obalových odpadů
  Ing. Petr Balner, Ph.D. - EKO-KOM
  • Povinnosti obalářského průmyslu ve vazbě na novelu zákona o obalech a plnění cílů CEP a SUP
  • Současný stav a strategie pro dosažení cílů v období 2025-2030
 • Environmentální dopady obalů z pohledu celého životního cyklu
  doc. Ing. Vladimír Kočí, Ph.D. MBA - Vysoká škola chemicko-technologická v Praze
  • Nové materiálové kombinace obalů
  • Koncept hodnocení environmentálních dopadů obalových materiálů z pohledu celého životního cyklu
  • Výhody a nevýhody běžných obalů z pohledu jejich dopadů na životní prostředí

 

On-line konference Odpady v podnikové ekologii

Termín: 18. května 2021
Moderátor konference: Ing. Tomáš Lank (UJEP – Ústí nad Labem)

Bližší informace o programu a registrace: www.kursy.cz/ope2021

 

Pořadatel:

Verlag Dashöfer, spol. s. r. o.

Evropská 423/178,

160 41 Praha 6

 

Organizační garant:

Ing. Kristýna Lanová, lanova@dashofer.cz