Více času na podstatné

Opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí

21.12.2021 18:45

Komise vypsala výzvu pro sběr informací k posouzení dopadů opatření ke snížení dopadu znečištění mikroplasty na životní prostředí. Tato iniciativa se zabývá mikroplasty, které se nechtěně dostaly do životního prostředí. Zaměří se na označování, normalizaci, certifikaci a regulaci hlavních zdrojů těchto plastů. Cílem je: zlepšit znalosti o rizicích a výskytu mikroplastů v životním prostředí, vodě z vodovodu a potravinách, a dále snížit znečištění životního prostředí a potenciální zdravotní rizika a zároveň dodržovat zásady jednotného trhu a podporovat konkurenceschopnost a inovace.

 

Dokument ke stažení:

EU 6_22 EK Předložení informací pro posouzení dopadů - Ares(2021)7346796