Více času na podstatné

OPŽP: Aktualizovaná verze Implementačního dokumentu

28.12.2011 17:01

Monitorovacím výborem byla schválena aktualizovaná verze Implementačního dokumentu. Podrobný přehled změn je uveden ve změnovém listu na straně 2 tohoto dokumentu. Aktualizovaná verze nabývá účinnosti dnem zveřejnění, tj. 22. prosince 2011.

Dokumenty ke stažení: Aktualizovaný Implementační dokument a jeho přílohy

 

Zdroj: SFŽP