Více času na podstatné

Otázky a odpovědi k IRZ – 4. část – nakládání s odpady

12.03.2010 06:45

Odbor integrované prevence a IRZ Ministerstva životního prostředí připravil dokument, který další důležité otázky k plnění ohlašovací povinnosti do IRZ a jejich řešení.

Celý dokument je zaměřen na různé typy zařízení v oblasti odpadového hospodářství – sběrny odpadů, sběrné dvory, sklady odpadů, skládky, biodegradační plochy a další.

Dokument naleznete zde

 

Zdroj: www.irz.cz