Více času na podstatné

Otevření cesty energetickému využití čistírenských kalů je nutností

04.02.2010 07:49

 

Sdružení oboru vodovodů a kanalizací ČR již dlouhou dobu apeluje na Ministerstvo životního prostředí, aby definovalo a zveřejnilo jasnou koncepci ve způsobech nakládání s kaly, a to z několika důvodů. Čistírenských kalů vzniká v ČR řádově cca 176 tis. tun sušiny (zdroj Český statistický úřad), což v hmotnosti při odvozu od zdroje představuje přibližně 750 tis. tun. Z hlediska celkové produkce odpadů se jedná o významné množství. více...