Více času na podstatné

Štítek: kaly

Limity aplikace sedimentů a kalů na zemědělském půdním fondu (ZPF)

Otevření cesty energetickému využití čistírenských kalů je nutností

Otevření cesty energetickému využití čistírenských kalů je nutností

Problematika kalů, vypouštění městských odpadních vod, čištění průmyslových odpadních vod v doprovodném programu výstavy VODOVODY-KANALIZACE

Písek plánuje první spalovnu kalů v ČR

Odborníci: Stávající způsob nakládání s přebytečným kalem je dlouhodobě neudržitelný

LRV: Návrh vyhlášky o podmínkách použití upravených kalů na zemědělské půdě