Více času na podstatné

Písek plánuje první spalovnu kalů v ČR

12.08.2016 13:52

Zastupitelé města Písek plánují vybudovat ve stávajícím areálu čistírny odpadních vod spalovnu, která by měla zpracovávat veškeré kaly s příměsí biomasy. Jednalo by se tak o úplně první obdobné zařízení v České Republice. Spalovna je dimenzována až na 5 000 tun kalů. Finanční náročnost je odhadována zhruba na 33 milionů korun, přičemž potřebné prostředky chce město získat v rámci dotační výzvy programu Life. V případě získání dotace by mohl být zahájen zkušební provoz již na podzim roku 2017. V současné době jsou veškeré kaly likvidovány na skládce Údraž u Albrechtic s ročními náklady kolem 3 miliónů korun. Více informací zde.

Zdroj: Ekolist, ČTK