Více času na podstatné

Počet ohlašovatelů do IRZ za ohlašovací rok 2010

02.05.2011 07:48

Dne 31. března skončilo období pro ohlašování do integrovaného registru znečišťování životního prostředí (IRZ). Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s CENIA zveřejňují první statistické údaje k předmětnému ohlašovacímu období.

Celkem ohlásilo údaje za rok 2010 do IRZ 2941 subjektů za 4387 provozoven. 840 provozoven z celkového počtu mělo alespoň jednu činnost podle přílohy č. 1 evropského nařízení o E-PRTR. Největší zastoupení (102 provozoven) měla zařízení pro intenzivní chov prasat s prostorem pro 2000 kusů prasat na porážku (nad 30 kg).

 

Zdroj: IRZ