Více času na podstatné

Podání poplatkových hlášení (zálohy na rok 2012)

09.09.2011 10:50

Termín pro podání poplatkových hlášení podávaných dle zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je 15. říjen 2011.

Postup stažení formuláře v účtech ohlašovatelů:
Poplatkové hlášení za zdroj znečišťování (zálohy za vypouštění odpadních vod do vod povrchových) - formulář F_VOD_OV a Poplatkové hlášení pro stanovení výše záloh poplatku za odebrané množství podzemní vody (zálohy za zdroj odběru podzemní vody) - formulář F_VOD_PV pro rok 2012 naleznete ke stažení po přihlášení na svůj účet v ISPOP v Menu – záložka „Stažení formuláře“ výběrem formuláře F_VOD_OV / F_VOD_PV. Na 1. straně vyberete možnost „poplatkové hlášení za zdroj znečišťování“ (F_VOD_OV) / „pro výpočet výše záloh na poplatky - poplatkové hlášení“ (pro F_VOD_PV). Rok „2012“ v zeleném poli se po výběru vyplní automaticky.

 

Zdroj: CENIA