Více času na podstatné

Štítek: poplatkové hlášení voda

Podání poplatkových hlášení (zálohy na rok 2012)

Podání poplatkového hlášení dle zákona o vodách a ISPOP