Více času na podstatné

Podpora projektů předcházení vzniku odpadů

05.08.2016 10:10

Chcete se dozvědět, jakým způsobem bude možné profinancovat projekty předcházení vzniku a opětovného využití odpadů? Nejen toto vysvětlí pracovníci odboru odpadů Ministerstva životního prostředí na konferenci Předcházení vzniku odpadů. Jaké typy investic v rámci projektů předcházení vzniku a opětovného využití odpadů bude možné podpořit z Operačního programu Životní prostředí v rámci právě vyhlášené 40. výzvy, pak podrobně vysvětlí zástupce SFŽP ČR. V rámci této výzvy je k dispozici 100 milionů korun!

Termín pro podávání žádostí v rámci 40. výzvy je 30. 11. 2016, takže bude ještě čas využít poznatků získaných na konferenci při přípravě žádostí o podporu.