Více času na podstatné

Podrobnosti ke zkouškám "Energetických specialistů"

14.01.2013 08:22

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) zveřejnilo podrobnosti ke zkoušení oprávněných osob k výkonu činnosti energetického specialisty. Energetickým specialistou je fyzická osoba, která je držitelem oprávnění uděleného MPO ke zpracovávání energetického auditu a energetického posudku, ke zpracovávání průkazu energetické náročnosti, k provádění kontroly provozovaných kotlů a rozvodů tepelné energie a k provádění kontroly klimatizačních systémů. Oprávnění k výkonu činnosti energetického specialisty získá žadatel na základě podané přihlášky a složení odborné zkoušky. K přihlášce musí žadatel přiložit požadované doklady. Na jedné přihlášce se lze ucházet o zkoušku z více odborností. MPO také zveřejnilo tématické okruhy zkoušení. Více ZDE.