Více času na podstatné

Pokyny k nařízení CLP

31.08.2009 09:03

 

ECHA na svých stránkách zveřejnila pokyny k tzv. Nařízení CLP. Tedy k Nařízení Evropského parlamentu a Rady o klasifikaci, označování a balení látek a směsí (nařízení (ES) č. 1272/2008). Tyto pokyny byly připraveny Evropskou komisí, zejména na podporu malých a středních podniků vyrábějících nebo dovážejících chemické látky a směsi, tak aby byly schopny splnit veškeré své  závazky vyplývající z Nařízení. Připomínáme, že toto nové Nařízení vstoupilo v platnost dne 20. ledna 2009 a postupně nahradí původní úpravu klasifikace a označování látek na území EU.

 

Pozn.: CEMC připravuje na říjen 2009 sadu nových seminářů, přičemž jeden ze seminářů bude připraven právě k problematice CLP. Zveřejnění seminářů proběhne během tohoto týdne na našich stránkách.

 

Dokumenty ke stažení: https://guidance.echa.europa.eu/docs/guidance_document/clp_en.htm

Celá zpráva: https://echa.europa.eu/doc/press/na_09_15_clp_guidance_20090828.pdf

Zdroj: ECHA