Více času na podstatné

Politika prevence vzniku odpadu - – počátky v České republice

29.07.2010 10:15

Diplomová práce „Politika prevence vzniku odpadu – počátky v České republice“ pojednává o prioritním cíli odpadového hospodářství. Předcházení vzniku odpadu je způsob nakládání s odpadem, který se slučuje s koncepcí udržitelného rozvoje a respektuje jeho principy. Více...