Více času na podstatné

Politika životního prostředí postrádá princip oběhového hospodářství

28.06.2016 10:21

Princip „Oběhové hospodářství“ a zahájení procesu komplexní změny systému financování vodního hospodářství postrádá Svaz průmyslu a dopravy ČR v aktualizaci strategického dokumentu ve vztahu k politice životního prostředí do roku 2020. Oborové sdružení SOVAK ČR zas postrádá reakci na změnu klimatu a doporučuje doplnit cíle v oblasti podpory výzkumu a vývoje.

Svaz požaduje například, aby mezi základní principy politiky životního prostředí byl doplněn princip „Oběhové hospodářství“, který je jedním z hlavních trendů pro následující roky, či zmínit problematiku Eko-designu jako jeden z hlavních aspektů prevence předcházení odpadů.

Dále princip nákladové efektivnosti by měl být doprovázen s principem konkurenceschopnosti ekonomiky. Také v oblasti zajištění ochrany vod a zlepšování jejich stavu za zásadní považujeme zahájení procesu komplexní změny systému financování vodního hospodářství v ČR, které v materiálu chybí a kde je nadále neúnosné, aby byly podniky Povodí financovány zejména z poplatků za odběr povrchové vody několika málo největších průmyslových odběratelů.

Oborové sdružení SOVAK ČR vnímá absenci důležitých cílů a ustanovení, která by měla reagovat na závažné problémy a výzvy oboru veřejných vodovodů a kanalizací v kontextu měnících se klimatických podmínek, rostoucích znalostí o vlivu mikropolutantů i tlaku na maximalizaci aplikace podmínek oběhového hospodaření.

Z toho důvodu doporučuje o doplnění cílů v oblasti podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro odstraňování specifických polutantů, jako jsou například pesticidy, léčiva, hormony; legislativní úpravy možnosti a povinnosti při využívání vyčištěných odpadních vod jako nástroj pro boj proti následkům sucha; podpory výzkumu a vývoje nových technologií pro recyklaci fosforu z odpadních vod a čistírenských kalů; podpory výzkumu a legislativní úpravy termického či chemického využití kalů s recyklací nutrientů a organických látek. SOVAK se plně ztotožňuje v této oblasti se stanoviskem Hospodářské komory ČR.

 

Dokumenty ke stažení:

Stanovisko SPČR naleznete ZDE.

Stanoviskem Hospodářské komory ČR

 

Související článek:

Připomínky: Aktualizace Státní politiky životního prostředí ČR 2012 – 2020 (13.6.2016)