Více času na podstatné

Poslanci schválili pozměňovací návrh, který MŽP umožní vydávat plakety pro nízkoemisní zóny elektronicky

17.05.2013 08:23

Ministerstvo životního prostředí bude mít díky pozměňovacímu návrhu přístup do registru vozidel, který je podmínkou pro vydávání emisních plaket.

Žádosti o vystavení emisních plaket, které umožní řidičům vjezd do nízkoemisní zóny, je možné podávat korespondenčně, resp. elektronicky. Přílohou žádosti v takovém musí být kopie technického průkazu. Pro případ nutnosti ověření pravosti údajů uvedených v kopii technického průkazu je ale třeba, aby osoba vydávající emisní plaketu měla přístup do registru silničních vozidel nebo disponovala vlastní databází, v níž by bylo možné ověřovat pravdivost údajů.

Ze zákona jsou distribucí emisních plaket pověřeny obecní úřady obcí s rozšířenou působností (ty mají přístup do registru) a Ministerstvo životního prostředí, které může na základě zákona o ochraně ovzduší pověřit distribucí emisních plaket také jinou osobu.

Pro ověření pravosti údajů uvedených v kopii technického průkazu je však třeba, aby mělo i Ministerstvo životního prostředí, které je ze zákona také zmocněno vydávat emisní plakety, přístup k uvedeným informacím v registru silničních vozidel.

Z tohoto důvodu byl připraven pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích, který ministerstvu přístup do registru pro účely vydávání emisních plaket umožní.

 

Zdroj: MŽP