Více času na podstatné

Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích

04.02.2011 09:08

Na webových stránkách Státního fondu životního prostředí je k dispozici nová metodická příručka „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích".

 

Tato metodická příručka je určena jako pomoc při administraci Operačního programu Životní prostředí (OPŽP), projektů oblasti podpory 1.1.1.

Příručka navazuje na metodickou příručku „Posouzení stokových systémů urbanizovaných území" a je podporou při přípravě a administraci projektů výstavby, rekonstrukce a dostavby stokových systémů, předložených v rámci OPŽP. Poskytuje rovněž podklad pro investory při zadávání a kontrole zpracování koncepcí odvodnění pro následné krátkodobé i dlouhodobé investiční plány obnovy a dostavby stokových systémů včetně posouzení priorit opatření. Podobně je určena i zpracovatelům generelů odvodnění. Dále může sloužit vodoprávním orgánům jako návod pro posouzení požadované funkce dešťových oddělovačů.

Projekt byl financován z prostředků Operačního programu Životní prostředí, jeho zpracovatelem je Česká vědeckotechnická vodohospodářská společnost.

Nová metodická příručka „Posuzování dešťových oddělovačů jednotných stokových systémů v urbanizovaných územích"