Více času na podstatné

Poučme se z chyb ostatních

21.01.2010 08:27

ČIŽP na svých webových stránkách pravidelně informuje o uložených pokutách nad 100tis. Kč. Za rok 2009 ČIŽP uložila těchto pokud celkem 108 v celkové hodnotě 48,6 mil Kč (v oblastech odpadové hospodářství, voda a ovzduší). V oblasti odpadové hospodářství ČIŽP rozdala 67 pokut za 29,5 mil Kč. V oblasti ochrany vod to bylo za rok 2009 25 pokut za  14,3 mil Kč a v oblasti ovzduší ČIŽP rozdala 16 pokut v celkové hodnotě 4,3 mil Kč. Nejvyšší udělenou pokutou byla pokuta ve výši 8mil. Kč v oblasti ochrany vod. Nevyšší pokuta v odpadovém hospodářství dosáhla  5mil. a v ochraně ovzduší 900tis. Kč.