Více času na podstatné

Štítek: pokuty

Znečištění způsobil únik padesát kubíků digestátu ze skladovací nádrže, firmu za to pokutoval ČIŽP

Firma bez povolení nakládala s kontejnery a sudy od chemikálií, inspektoři jí uložili pokutu 300 tisíc korun

Za porušení zákona o vodách uložili inspektoři ČIŽP pokutu téměř 150 tisíc korun

Provozovatel kompostárny překračoval povolenou kapacitu zařízení a neměl povolení krajského úřadu. Dostal pokutu 120 tisíc korun