Více času na podstatné

Pozastavení administrace akcí OPŽP s elektronickým losováním veřejných zakázek

01.08.2013 21:11
Na základě pokynu Ministerstva financí v návaznosti na rozsudek Krajského soudu v Brně (rozsudek 62 Af61/2012-108 ze dne 6. 6. 2013) pozastavil Státní fond životního prostředí ČR administraci projektů, u kterých byl použit elektronický systém losování při omezení počtu uchazečů o veřejnou zakázku dle Zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách.

U daných projektů nejsou schvalovány faktury a je pozastaveno financování z prostředků EU, státního rozpočtu ČR a Státního fondu životního prostředí ČR. O dalších krocích budou žadatelé a příjemci podpory neprodleně informováni, jakmile Ministerstvo životního prostředí, resp. Ministerstvo financí stanoví další postup.

 

Zdroj: SFŽP