Více času na podstatné

Pozor na změny ve formuláři IRZ v souvislosti s napojením na základní registry státní správy

15.03.2013 13:49

Ministerstvo životního prostředí upozorňuje všechny ohlašovatele, kterým vyplývá ze zákona č. 25/2008 Sb. povinnost ohlašovat do IRZ, že se mění, vzhledem k napojení ISPOP na základní registry státní správy, způsob vyplňování některých povinně uváděných údajů.

Výše uvedené změny měly především vliv na vyplňování údajů o přenosech látek v odpadech a přenosech množství nebezpečného a/nebo ostatního odpadu. Povinným údajem je v těchto dvou případech i informace o osobě provádějící využití/odstranění. V případě tuzemské osoby nyní postačí vyplnit pouze identifikační číslo příslušné osoby. V případě vyplnění zahraniční osoby je způsob vyplnění obdobný jako v předchozím roce.

Podrobné informace k vyplnění formuláře pro ohlašování do IRZ (mj. včetně výše uvedené záležitosti) lze najít v návodu pro vyplnění formuláře IRZ, který je zveřejněn na stránkách IRZ (https://irz.cz/sites/default/files/Navod_pro_vyplneni_F_IRZ_2012_1_0.pdf) a ISPOP (https://www.ispop.cz/magnoliaPublic/dms/cenia-project/manualy_navody/IRZ...).

 

Zdroj: IRZ