Více času na podstatné

Pozvánka: Kaly a odpady 2020

27.01.2020 06:56

Asociácia čistiarenských expertov SR, Asociace pro vodu ČR a Oddelenie environmentálneho inžinierstva FCHPT STU organizujú v dňoch 19. - 20.3.2020 tradičnú konferenciu Kaly a odpady 2020. Prednášky konferencie sú zoradené do nasledovných blokov:

 

  • legislatívne a koncepčné otázky kalového a odpadového hospodárstva,
  • kalové hospodárstvo čistiarní odpadových vôd,
  • sušenie a spaľovanie kalov a odpadov I a II,
  • špecifické problémy a procesy spracovania kalov a odpadov I a II.

 

Prihlášku na konferenciu spolu s konferenčným programom nájdete na stránke www.acesr.sk. Prípadné otázky zasielajte na adresu sekretariátu konferencie: marta.onderova@stuba.sk. Záujemcovia o prezentáciu firmy formou distribúcie firemných materiálov účastníkom konferencie, stránky v elektronickom zborníku alebo výstavky v priestoroch konferencie môžu získať viac informácií na e-mailovej adrese: miroslav.hutnan@stuba.sk. Prihlasovanie na konferenciu je možné do 24.2.2020.

 

Dokument ke stažení:

KO2CIR2020.pdf

PROGRAM KONFERENCIE KO 2020.pdf