Více času na podstatné

Pozvánka na seminář: AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)

14.02.2017 11:34

Užitečnéseminaře.cz se vás dovolují pozvat na seminář AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ, který se uskuteční 25. dubna 2017 v Praze.

Cílem semináře je ukázat rozdíl mezi prací odborníků a dalších, kteří se zabývají problematikou azbestu a poukázat na výhody, které přináší práce specialistů při posuzování výskytu azbestových materiálů a jeho likvidaci v bytové i průmyslové výstavbě.

Přinese porovnání rozdílu práce specialisty na vyhledávání azbestové zátěže s jinými profesemi, které se k výskytu azbestu často vyjadřují.

Představí činnost inspekčního orgánu pro průzkum staveb a dozor při odstraňování azbestu. Nastíní důvody proč využívat nestranné odborné kontroly, co je obsahem kontroly a jak dozor řeší nesrovnalosti při provádění sanace azbestu.

Seminář přinese informace o způsobu nakládání s azbestovým odpadem a kontaminovanými materiály. Zodpoví otázku proč je důležité zjišťovat přítomnost azbestu v ovzduší budov. Jak se měření provádí, jakou legislativou se řídí. A jak se k měření přistupuje v praxi.

Závěrem bude řízená diskuze o přednášených tématech. Otázky je možné klást i na nakládání s dalšími nebezpečnými odpady, které se mohou na stavbách vyskytovat a to zejména na kontaminace polycyklickými aromatickými uhlovodíky (PAU). Otázky je možné klást i na další nebezpečné materiály ve stavbách např. KORKOLIT.
 
Seminář je určen pro:
investory, stavební firmy, odborníky ze zdravotních ústavů a hygienických stanic, pracovníky samosprávy, státní správy, projektanty, konstruktéry a ostatní odbornou veřejnost.

Témata přednášek:

  • AZBEST KOLEM NÁS, VÝSKYT AZBESTU Z POHLEDU BĚŽNÉHO ČLOVĚKA A ODBORNÍKA DOZOR SANAČNÍCH PRACÍ
  • NAKLÁDÁNÍ S NEBEZPEČNÝM ODPADEM ZE STAVEB, PROBLEMATIKA AZBESTU V KAMENIVU
  • KDY A PROČ PROVÁDÍME KONTROLNÍ MĚŘENÍ
  • ŘÍZENÁ DISKUZE O PŘEDNÁŠENÝCH TÉMATECH, OTÁZKY JE MOŽNÉ KLÁST I NA DALŠÍ NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY VE STAVBÁCH DEHTY, KONTAMINOVANÉ ZEMINY A STAVEBNÍ KONSTRUKCE


Termín/místo konání/cena:

  • úterý 25. dubna 2017, přednášky 9:00 - 15:00 hodin  
  • Místo konání: Praha, Konferenční centrum CITY - Pankrác
  • Cena: 1620,- Kč bez DPH 

 

 

Další informace - ZDE