Více času na podstatné

Štítek: azbest

Zdravotní rizika odpadů obsahujících azbest

Nový metodický návod pro řízení vzniku stavebních a demoličních odpadů a pro nakládání s nimi, zejména pro odpady azbestu

Sanace azbestu bezpečný postup likvidace azbestových materiálů

Průzkum azbestu důležitá „maličkost“ každé rekonstrukce

Za nezákonné nakládání s nebezpečným azbestem uložila ČIŽP v Brně milionovou pokutu.

Odpad s obsahem azbestu vzniklý při výměně střechy a ohlašování do IRZ

AZBEST – ZAKÁZKA OD A DO Z - Z HLEDISKA PŘÍPRAVY A REALIZACE

Pozvánka na seminář: AZBEST - ZNÁME ŘEŠENÍ (PRAHA)