Více času na podstatné

Pozvánka na seminář - Hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ), souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, a novinky v legislativě životního prostředí

26.02.2010 08:12

EQ Servis s. r. o. si vás dovoluje pozvat na seminář: Hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ), souhrnná provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší, a novinky v legislativě životního prostředí
 

Seminář je určen pro pracovníky zabývající se podnikovou ekologií.
 

Od roku 2010 dochází k zásadním změnám v ohlašovacích povinnostech v oblasti ŽP. Seminář si klade za cíl seznámit účastníky s praktickými dopady legislativních změn na provoz firem a zároveň poskytnout základní orientaci pro splnění ohlašovacích povinností. Seznamte se zavčas se změnami, které se vás týkají a předejděte tak možným sankcím, které v případě nesplnění ohlašovacích povinností mohou dosáhnout až 2 mil. Kč.
 

Obsah semináře:


- hlášení do integrovaného registru znečišťování (IRZ) – zákon č. 25/2008 Sb. (týká se od nově také provozoven s produkcí více jak 2 t nebezpečných odpadů nebo 2000 t
ostatních odpadů)
- ohlašování prostřednictvím integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP) – zákon č. 25/2008 Sb. (řada subjektů bude povinna za rok 2009 podávat
hlášení v oblasti ŽP např. za ovzduší prostřednictvím speciálních elektronických formulářů)
- praktické instruktáže k vyplnění hlášení do IRZ a souhrnné provozní evidence
- nová vyhláška upravující postup zjišťování emisí a zpracování provozní evidence zdrojů znečišťování ovzduší – vyhláška č. 205/2009 Sb. (nově mimo jiné upravuje náležitosti
souhrnné provozní evidence)
- změny zákona o odpadech (změny limitů pro roční hlášení, zeminy a sedimenty vyjmuté z působnosti zákona, těžební odpad ad.)
- nová klasifikace, označování a balení chemických látek (nařízení č. 1272/2008/ES)
- atd.
 

Kdy a kde?

 

České Budějovice - 15. března 2010
9.00–14.00 hod., Dům techniky (Plzeňská 2311/2a), GPS: 48°59'27.61"N; 14°28'1.17"E
U objektu možnost parkování.

 

Vložné:


Cena semináře je 950 Kč + DPH (celkem 1140 Kč).
V ceně je zahrnuto občerstvení, manuál, CD se vzory a osvědčení o absolvování semináře.

 

Jak se přihlásit?


Na seminář se přihlašujte prostřednictvím elektronické přihlášky na www.eqservis.cz.

Platbu provádějte převodem na číslo účtu: 199339801/0300 tak, aby byl poplatek uhrazen nejpozději 2 pracovní dny před termínem semináře. Při platbě uvádějte konstantní symbol: 0308, variabilní symbol: 0510 a jako specifický symbol uveďte IČO organizace.

Na setkání se těší: Mgr. Zdeňka Hybšová a Ing. Ondřej Lazárek (GMS: 774 423 766, lazarek@eqservis.cz)

 

Pozvánka ke stažení ZDE