Více času na podstatné

Pozvánka na seminář REACH a CLP: výměna zkušeností, Praha, 17.2.2011

22.01.2011 09:08

Vážené kolegyně, Vážení kolegové,

 

V závěru roku 2010 se na poli legislativy chemických látek odehrály dvě důležité věci: uběhla první lhůta pro registraci látek dle nařízení REACH a zanedlouho poté také lhůta pro podání oznámení klasifikace a označení látek ECHA. Zejména v prvním případě získaly podniky, které své látky v této lhůtě musely registrovat, neocenitelné zkušenosti a poznatky.

Na začátek roku 2011 jsme pro Vás připravili jedinečný seminář „REACH a CLP: výměna zkušeností“. Seminář se uskuteční dne 17. 2. 2011 v Praze.

Z programu vybíráme:

Stav REACH po registracích v roce 2010

Aktivita Výboru členských států ECHA

Činnost Výboru pro hodnocení rizik ECHA

Výbor pro socio-ekonomickou analýzu ECHA a činnost po registracích v roce 2010

Fórum pro výměnu informací o vynucování – postupy kontroly dodržování REACH a jejich harmonizace napříč EU

Připravovaná Vyhláška MPO k novele „chemického zákona“

Zkušenosti podniků z registrace 2010 – vystoupí zástupci DEZA,Unipetrol RPA, BorsodChem MCHZ a dalších podniků

 

Přihlaste se na první odborný seminář v letošním roce! Pozvánka spolu s přihláškou je přiložena, stáhnout  si ji můžete také na našem webu www.reachspektrum.eu

 

Těšíme se na Vaši účast.

 

Děkuji, s pozdravem

Jan Holomek